Periodické školení řidičů manipulační techniky

Proč si vybrat školení řidičů od Toyoty

Opakovací (periodické) školení a přezkoušení (obnovení ŘP manipulační techniky)
V souladu s požadavky platné legislativy
Zkušenosti za více než 12 let, ročně proškoleno víc než 11 tis. řidičů!
Důraz na eliminaci rizik a škod, více provozních úspor
Podpůrné materiály po školení a záznamy o školení
Cena: 490,- Kč/os. (cena bez DPH, fakturace po školení)